Thứ Tư, tháng 6 1

Eurowindow phát động cuộc thi nâng bậc công nhân sản xuất 2022


Eurowindow phát động cuộc thi nâng bậc công nhân sản xuất

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (29/08/2002 – 29/08/2022), công ty chính thức phát động Cuộc thi Nâng bậc Công Nhân Sản xuất Eurowindow 2022 dành cho công nhân các Nhà máy trên toàn quốc, cụ thể như sau:
1. Mục Đích:
Cuộc thi là bài kiểm tra chuyên môn nhằm mục đích định danh bậc chuẩn cho CNSX, góp phần nâng cao tay nghề, đảm bảo quyền lợi xứng đáng với năng lực, trình độ của người lao động
2. Đối Tượng:
Công nhân sản xuất có hợp đồng lao động chính thức tại Eurowindow (chi tiết đối tượng thi xem thêm tại Quy chế cuộc thi)
3. Cách Thức Tham Dự:
- CNSX tự đăng ký thi lại bậc theo năng lực (có thể đăng ký vượt bậc, VD: từ bậc 1 có thể thi lên bậc 3, bậc 4… nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của công ty)
- Hồ sơ đăng ký gửi cho lãnh đạo trực tiếp
- Căn cứ trên các điều kiện sau để đăng ký thi vượt bậc theo QĐ09-EW:
+ Điều kiện về thời gian giữ bậc: B1 lên B2 (Đủ 12 tháng trở lên), B2 lên B3 (Đủ 24 tháng trở lên), B3 lên B4 (Đủ 36 tháng trở lên), B4 lên B5 (Đủ 48 tháng trở lên)
+ Điều kiện về vi phạm, kỷ luật: Trong thời gian giữ bậc không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách bằng văn bản trở lên, không có tháng nào xếp loại KPI dưới khá
4. Địa Điểm Thi:
- Thi Lý thuyết: Phòng HCNS chủ trì và bố trí địa điểm thi tại 03 miền
- Thi Thực hành: Tại thao tác tại các Nhà máy
5. Thời Gian Dự Kiến:
- Thi Lý thuyết: Từ ngày 13/06/2022 đến 14/06/2022
- Thi Thực hành: Từ ngày 16/06/2022 đến 30/06/2022
6. Nội Dung Thi:
- Căn cứ vào tiêu chuẩn bậc thợ của CNSX đã được ban hành trong PL01-QD09EW, bộ đề thi nâng bậc cho Khối sản xuất được xây dựng cho các Tổ và các Xưởng theo từng bậc thợ
7. Hình Thức:
- Thi lý thuyết (thi trên phần mềm): gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút/người, chiếm 30% tổng điểm
- Thi thực hành (thi thao tác tại nhà máy): thi công đoạn, thời gian thi theo đề thi quy định, chiếm 70% tổng điểm.

Tags :

bm

Eurowindow

Cửa Chống Ồn, Tiết Kiệm Điện.

Đăng nhận xét